Przygotowanie do zawarcia małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

* przygotowanie dalsze, ma miejsce w dzieciństwie, dokonuje się szczególnie przez doświadczenie własnego życia rodzinnego,
* przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy rozeznaniu własnego powołania, dokonuje się w czasie katechizacji przy parafii,  poświadczone jest często świadectwem,
* przygotowanie bezpośrednie rozpoczyna się zawarciem zaręczyn, około sześć miesięcy przed ślubem kościelnym.

ZARĘCZYNY
Episkopat Polski usilnie zaleca, by zaręczyny odbywały się przynajmniej na sześć miesięcy przed ślubem. Obydwie najbliższe rodziny, tj. o ile to możliwe rodzice, rodzeństwo i dziadkowie powinni się spotkać na skromnej uroczystości rodzinnej. Dobrze zorganizowana i przeżyta uroczystość ułatwi nawiązanie bliższych kontaktów obydwu rodzinom.

Rodzice obydwu stron (a w ich braku opiekunowie z ramienia rodziny, np. dziadkowie lub ktoś z rodzeństwa rodziców, względnie najstarszy brat czy siostra) są upoważnieni przez biskupa diecezjalnego (por. kan. 1168) do pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych, które następnie wymieniają sobie oblubieńcy, oświadczając, że odtąd będą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w ustalonym czasie, jeżeli przez wzajemne poznanie się, zgodnie dojdą do przekonania, że potrafią stworzyć dobrane i zgodne małżeństwo. Są bowiem świadomi, że dalsze losy ich przyszłego związku zależą w dużym stopniu od trafnego wzajemnego wyboru" (nr 32 Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele Katolickim).

 

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH. Uczestnictwo w tej katechezie winni oni rozpocząć minimum pół roku przed planowanym terminem ślubu. Na powyższe przygotowanie złoży się cykl katechez dla narzeczonych obejmujący minimum sześć cotygodniowych spotkań trwających od 1,5 do 2 godzin zegarowych.

 

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.

Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego:

- metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spisaniem protokołu;
- świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej;
- świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa;
- dowód osobisty.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania).

 

W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.


 

 

SPOTKANIE W KATOLICKIEJ PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO

* porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
* przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
* nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
* uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych,
* poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
* otrzymać wskazówki o karmieniu piersią,
* wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej,
* omówić sytuację między małżonkami po urodzeniu dziecka.

 

DZIEŃ ŚLUBU
Do ślubu należy ze sobą zabrać:
1. Dowody osobiste,
2. Kartki ze spowiedzi,
3. Obrączki.
Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi.

ŚLUB POZA PARAFIĄ NARZECZONEJ I NARZECZONEGO
Kan. 1115 - Małżeństwa winny być zawierane w parafii, gdzie przynajmniej jedno z nupturientów posiada stałe albo tymczasowe zamieszkanie lub miesięczny pobyt; gdy zaś chodzi o tułaczy, w parafii, gdzie aktualnie przebywają. Za zezwoleniem własnego ordynariusza albo własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej.
Takie prawo przysługuje narzeczonym, którzy pragną ślubować w miejscu przez siebie wybranym. Często tym miejscem jest sanktuarium. Dlatego narzeczeni zgłaszają sie do proboszcza jednej ze stron ( narzeczonej lub narzeczonego) i proszą i pisemną zgode na slub w wybranym przez siebie miejscu. Jesli proboszcz nie wyrazi zgody można zgodnie z prawem zwrócić się o taka zgodę do wyższego przełożonego czyli ks. bp ordynariusza archidiecezji.

* Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.

* Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.
ŚLUB MŁODOCIANYCH
Ślub młodocianych (o tej sytuacji mówimy wtedy, gdy narzeczona ma więcej niż 16 lat a mniej niż 18 lat, narzeczony ma skończone 18 lat). Załatwianie zaczyna się od wystąpienia do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na zawarcie małżeństwa. Decyzję sądu, dołącza ks. proboszcz do prośby o dyspensę od wieku skierowaną do kurii diecezjalnej. Katechezy i spotkania w poradni obowiązują młodocianych tak samo, jak wszystkich innych narzeczonych.

Należy przynieść ze sobą:
- dowody osobiste
- potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
- zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
- zaświadczenie z U.S.C.

 

 

Back to top

facebook_page_plugin
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszej "Polityce Prywatności ."