Na temat 35. Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Mał­żeństw i Ro­dzin na Jasną Górę, o dzia­ła­niach ze­spo­łu pra­cu­ją­ce­go nad ak­tu­ali­za­cją Dy­rek­to­rium Dusz­pa­ster­stwa Ro­dzin oraz o pla­no­wa­nej jesz­cze w tym roku pu­bli­ka­cji książ­ki bę­dą­cej po­mo­cą dusz­pa­ster­ską dla tych ,któ­rzy chcą to­wa­rzy­szyć ro­dzi­com po stra­cie nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka – mówił bp Wie­sław Śmi­giel, prze­wod­ni­czą­ce Rady KEP ds. Ro­dzi­ny w pierw­szym dniu obrad bi­sku­pów zgro­ma­dzo­nych na 384. Ze­bra­niu Ple­nar­nym KEP.

wtorek, 15 październik 2019 15:10

Dziś obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego

Na całym świecie 15 października jest obchodzony Dzień Dziecka Utraconego. To dzień szczególnej pamięci o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Statystyki wskazują, że około 10–15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem, z czego do 80% poronień dochodzi w pierwszym trymestrze ciąży. To dramatyczne przeżycie dla rodziców i całej rodziny.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Bóg, który jest Bogiem wiernym i sprawiedliwym; który nie odmawia pomocy uciśnionemu i wypuszcza na wolność uwięzionych (…) który ochrania sierotę i wdowę (por. Ps 146) wzywa nas dzisiaj, abyśmy walczyli o wiarę i podążali za sprawiedliwością, pobożnością, miłością, wytrwałością i łagodnością (por. 1 Tm 6, 11). Usłyszane i przyjęte przez nas Słowo Boże powinniśmy bowiem przekładać na nasze życie i to zarówno osobiste, jak i rodzinne czy społeczne. Domaga się ono od nas odpowiedzi, byśmy i my złożyli dobre wyznanie wobec wielu świadków. Słowa proroka Amosa z dzisiejszego pierwszego czytania zdają się brzmieć szczególnie wyraźnie: Biada beztroskim i dufnym […], którzy nic się nie martwią upadkiem domu Józefa (por. Am 6, 4-7).

piątek, 27 wrzesień 2019 11:15

Rodziny pielgrzymowały

21-22 września małżeństwa, całe rodziny, osoby zaangażowane w duszpasterstwo rodzin i stowarzyszenie rodzin katolickich i wszyscy, którym sprawy małżeństwa, rodziny i życia są bliskie – w sumie ok. 5 tys. osób przybyły na doroczną pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. W tym roku była to już 35. Pielgrzymka i odbywała się pod hasłem „Rodzina sanktuarium życia”.

O sztuce rozeznawania, czyli jak być ojcem w epoce fake news. W czasach, w których każdy człowiek może publikować wszelkie informacje na masową skalę, a manipulacja faktami realnie wpływa na rzeczywistość, ojcostwo staje przed nowymi wyzwaniami. Kogo słuchać i komu wierzyć? Skąd czerpać mądrość? Jak żyć świadomie? Jak nie stać z boku, ale skutecznie działać? Jak przekazywać dzieciom własne wartości? Jak chronić dzieci a jednocześnie w jakie umiejętności je wyposażyć, by mogły mądrze i odpowiedzialnie współtworzyć świat, w którym przyjdzie im żyć.

W dniach 24-27 października odbędzie się w Gnieźnie V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Tematem spotkania będzie rodzina – jej rola, znaczenie, kondycja i kryzysy, jakie współcześnie przeżywa.

Rodzina to najważniejsza firma na świecie! Ta firma nie może splajtować.Od jej rozkwitu zależy Twoje szczęście. Kluczem do jej przetrwania - fundamentem do budowania szczęśliwej rodziny jest... trwała, oparta na miłości relacja z żoną . Niewielu mężczyzn zdaje sobie z tego sprawę.

My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży – ­piszą biskupi w liście pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania, który będzie od 15 do 21 września 2019 roku przeżywany pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).

W nowym roku szkolnym w wielu placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z kontrowersyjnymi „standardami WHO”. Ich wdrożenie może naruszać konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jako wsparcie dla rodziców eksperci Instytutu Ordo Iuris przygotowali przewodnik „Prawa Rodziców w Szkole”, skrótowy informator zawierający najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Zapraszamy na XXXV. Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2019 r. pod hasłem „Rodzina sanktuarium życia.”

Strona 1 z 7

Back to top

facebook_page_plugin
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszej "Polityce Prywatności ."